Nieuws

Vandaag 25 juni vervallen alle lessen wegens de hitte.


Aangepast rooster: Geen les: goede vrijdag 19 april, 2e paasdag 22 april. Vakantie: zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei.

Op goede vrijdag 19 april is er geen les. Maandag 22 april is 2e paasdag en is er ook geen les. 
De mei vakantie loopt van zaterdag 27 april tot en met zondag 5 mei.
Maandag 6 mei beginnen alle lessen weer volgens het normale rooster.


Deze maand zal naast de maandelijkse incasso ook de jaarlijkse KNGU bondscontributie geïncasseerd worden.

geplaats op: 19-03-2019


 

                                                                                                                                  dinsdag 19 maart 2019
Geachte leden, ouders en/of verzorgers,
 
Via deze weg willen wij u informeren over de aanstaande jaarlijkse incasso van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) bondscontributie.  Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van een verplichte bondscontributie voor alle leden van de bij de KNGU aangesloten clubs. Bequick is als vereniging ook aangesloten bij de KNGU.
 
De bondscontributie is door de KNGU dit jaar vastgesteld op 24,50 euro. Dit bedrag zal in maart eenmalig geïncasseerd worden.
 
Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of ledenadministratie via info@bequickfraneker.nl of debiteurenbeheer@bequickfranker.nl
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Siske Kroeger
Penningmeester Be Quick
Tel : 06-54618712 of 0517-850563
info@bequickfraneker.nl


Alle lessen op vrijdag 21 september vervallen door verplaatsing agrarische dagen naar sporthal de Trije


 

Nieuws


© 2019 BeQuick, Franeker
Realisatie: Gull design & media B.V.