Bestuur

Penningmeester / Contributie
Siske Kroeger
(06) 54618712
financieel@bequickfraneker.nl

Secretaris / ledenadministratie / Opzeggingen
Anne-Marie Tolsma
Jitze Pieter van Dijkstraat 24
8801 TZ Franeker
(06) 106 211 94 (na 19.00 uur)
info@bequickfraneker.nl

Technische commissie
Annet Kroeger-Stegenga
(06) 101 673 90
annetkroeger@hotmail.com

Materialen commissie
Wedstrijdsecretariaat turnen
Activiteitencommissie
Communicatie, website en facebook


Be Quick is telefonisch bereikbaar op werkdagen via de diverse bestuursleden. 
(bij voorkeur niet in de vakanties)

U kunt ook een mail sturen naar: info@bequickfraneker.nl 
U krijgt dan z.s.m. een antwoord op uw vraag.

Nieuws


© 2023 BeQuick, Franeker
Realisatie: Gull design & media B.V.