Contributie

De contributie wordt met ingang van 1 januari  2016:

Contributie eerste uur                 € 16,50 p/mnd
Contributie overige uren             € 13,00 p/mnd
Contributie free running             € 19,95  p/mnd
Inschrijfgeld nieuwe leden         € 10,-
 
* lessen van 45 minuten,  90 minuten uur etc. worden naar rato berekend
* lessen hebben een afwijkend tarief op basis van € 19,95
 
Meer trainingsuren dienen als extra training te worden betaald.
De contributie is inclusief ongevallenverzekering en exclusief de KNGU Bondscontributie.
De contributie wordt in maandelijkse termijnen geïncasseerd.
De KNGU Bondscontributie 1 x per jaar in maart. De hoogte hangt af van de het tarief van de KNGU maar zal zo rond de € 25,- liggen.
 
Een jaar telt gemiddeld 40 lessen (in de schoolvakanties is er geen les).

Betaling

Via automatische incasso
(alleen in overleg met de ledenadministratie is een andere regeling te treffen)
De contributie wordt geïnd rond de 26e van elke maand.
Voor vragen kunt u mailen naar info@bequickfraneker.nl.
 
Bankrekeningnummer: Rabobank NL07RABO03204.56.889 tnv Be Quick, Franeker 


Sporten via Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Bij Leergeld kan een ouder een kind opgeven voor een les(sen) bij Bequick. Deze aanvraag moet de ouder zelf doen via www.leergeld.nl . Wanneer deze aanvraag door Leergeld goed gekeurd is kan Bequick een factuur aan Leergeld sturen voor 1 jaar verschuldigde contributie.

Na 1 jaar zal er opnieuw een aanvraag gedaan moeten worden voor het kind. Hier zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor. Zij moeten dit doen. Wordt dit niet gedaan dan mag het kind helaas na een jaar niet meer verder sporten.

Is de aanvraag opnieuw goedgekeurd dan stuurt BeQuick opnieuw een factuur aan Leergeld voor 1 jaar contributie.

Opzegging

Dat kan alleen schriftelijk door een ingevuld afmeldformulier (of een kopie/foto daarvan) op te sturen naar:  info@bequickfraneker.nl
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan maandelijks. De opzegtermijn is 1 maand. 

Formulieren:

Welkom bij BeQuick (MSWord)     Welkom bij BeQuick  (PDF)
Inschrijfformulier (MSWord)            Inschrijfformulier (PDF)
Wijzigingenformulier (MSWord)     Wijzigingenformulier (PDF)  
Afmeldformulier (MSWord)             Afmeldformulier (PDF) 

Geen Acrobat Reader? Klik hieronder.
 

Nieuws


© 2019 BeQuick, Franeker
Realisatie: Gull design & media B.V.