Nieuws

De Bijzondere ledenvergadering van dinsdag 14 november gaat niet door.

Beste leden,

De aangekondigde Bijzondere ledenvergadering van dinsdag 14 november zal niet doorgaan.
 
Gezien de geringe aanmeldingen (10 stemgerechtigden) wordt de vergadering aanstaande dinsdag alleen proforma geopend en gesloten door de (interim) voorzitter.
 
 Conform de statuten reglementen van C.S.V Be Quick moet er binnen 14 dagen een nieuwe bijzondere ledenvergadering uitgeschreven worden.
 
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 28 november om 20:00 uur alwaar besluitvorming door stemming zal plaatsvinden met de dan aanwezige leden van C.S.V Be Quick Franeker.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het interim bestuur,


Ons leidster Marja Jenema Bosgra was jongs leden 25 jaar getrouwd. Wij van de senioren groep hebben daar even bij stil gestaan.


Mooi overzicht van alle wedstrijden en activiteiten van het afgelopen jaar

Dit overzicht is een onderdeel van de presentatie die tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 30 juni is gehouden.

Overzicht 2016 / 2017


de Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op vrijdag 30 juni om 20:00 uur in de Trije te Franeker.

de Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op vrijdag 30 juni om 20:00 uur in de Trije te Franeker.


 

Nieuws


© 2017 BeQuick, Franeker
Realisatie: Gull design & media B.V.