• Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
 • Be Quick Franeker
Contactpersonen
Recent bijgewerkt
26 november 2015, 15.31
26 november 2015, 11.28
25 november 2015, 11.36
24 november 2015, 20.20
20 november 2015, 09.10
Zoeken op de website

postheadericon Agenda jaarvergadering 2015

 Geacht lid, ouder/verzorger,

Zoals beloofd de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 8 december.

U bent welkom vanaf 19.45 uur in de kantine van de Trije aan het Rodenhuisplein te Franeker. De vergadering start om 20.00 uur.

 

 Agenda jaarvergadering 8 december 2015

 

1.   Opening

 

2.   Notulen bijzondere ledenvergadering CGV BeQuick op 3 juli j.l.

 

3.   Mededelingen Situatie CGV BeQuick Franeker juni 2015

 

4.   Ingekomen stukken

      Ontslag brief M. Brouwer

      Vaststellingsovereenkomst ontslag M. Hiemstra

 

5.  Financiële stand van zaken

     Stand van zaken december 2015

     Begroting 2015

     Begroting 2016

     Vaststellen contributies / voorwaarden

 

6.  Bestuursverkiezing

     Decharge Interim voorzitter & Benoeming nieuw bestuur

     Voorzitter Ivan Pakan

     Penningmeester Christa Steensma

     Secretaris / leden administratie Anne Marie Tolsma

     Hoofd technische commissie Annet Kroeger

 

7.  Introductie commissies

     Activiteiten -  sponsor commissie

     Communicatie commissie

     Technische commissie

 

8.  Vaststellen contributies / voorwaarden

9.  Korte‐ en langetermijn plannen BeQuick

10.Rondvraag

11.Sluiting

 

Bestuur /commissies

Hebt u bestuurderskwaliteiten, vindt u het leuk om te helpen bij wedstrijden en/of activiteiten en wilt u zich inzetten

voor een BeQuick? Meld u zich voor 5 december aan via Email

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Opgave jaarvergadering

Om rekening te kunnen houden met het aantal leden dat deze vergadering aanwezig zal zijn willen we graag dat u via

de mail aangeeft of u komt. Mail hiervoor naar dit adres:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Opgave Rondvraag

Heeft u vragen, opmerkingen of punten die u graag behandeld ziet worden in deze vergadering dan kunt u deze mailen

voor 5 december naar

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Uw punten geven ons de mogelijkheid om uw vraag te beantwoorden tijdens de vergadering. Vragen die tijdens de

vergadering worden gesteld naar aanleiding van de agenda zullen we voor zover mogelijk.

 

Met vriendelijke groet,

Siske Kroeger, Interim voorzitter.

 

 

postheadericon Toppers clubactie

Eindstand Grote clubactie

 

Afgelopen week zijn een drietal moeders bezig geweest om 680  loten in te voeren.

De Grote clubactie heeft het geweldige bedrag van +/- 1600 euro opgeleverd. Iedereen bedankt voor jullie inzet.

De drie toverkopers hieronder ontvangen binnenkort hun welverdiende prijs.


Lieke Hoekstra is de grote verkoper geworden met 50 verkochte loten à 3,- euro per stuk (selectie turnen en springen)

Tweede is geworden Finn Zwerver met 32 loten. (free running)

Derde is geworden Rixt Olthof met 31 loten (ritmische gym selectie)

Van harte gefeliciteerd!

 

toppers-grote-club

 

postheadericon Uitnodiging ALV

Beste leden en belanghebbenden,

Dinsdag 8 december is er een Algemene Ledenvergadering van Be Quick in de Sporthal de Trije te Franeker.  Aanvang is om 20:00 uur.
U bent van harte uitgenodigd! Noteer de datum alvast.

De agenda van de vergadering volgt nog.  Hou de website en Facebook in  de gaten. Hier zal de agenda ook op de vinden zijn.

 

oproep-alv2-02

 

postheadericon Oproep

 

OPROEP!!!

 

Het wedstrijd seizoen komt er weer aan.

Veel meisjes hebben zich opgegeven voor de wedstrijden. Hierbij horen uiteraard de wedstrijdpakjes. Een aantal meiden van recreatie turnen zijn op zoek naar een wedstrijd pakje.

Als er nog selectie meisjes zijn die hun recreatie pakje willen weggeven of verkopen geef dit dan door via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Wij plaatsen deze aanbiedingen vervolgens op de website van BeQuick.

Ook als je andere kledingstukken of materialen wilt kopen of verkopen kan je dit via dit email adres dit doorgeven.

 

 

postheadericon Status update

update

Beste leden en overige belanghebbenden,

Achter de schermen is afgelopen maanden hard gewerkt om de problemen van Be Quick op te lossen. Bijgaand een status update:

Bestuurlijk:

Wij hebben Crista Steensma bereid gevonden om de functie van penningmeester te vervullen.

Trainer(sters):

Na het vertrek van de turntrainster Angelique Bos werden de lessen tijdelijk overgenomen door Annet Kroeger. Zij gaat de komende twee weken Kim Genee inwerken zodat Kim in het vervolg de trainingen op donderdag en vrijdag kan verzorgen.

Financieel:

Aangezien er veel onduidelijkheden waren met betrekking tot de ledenadministratie is er voor de herfstvakantie een inventarisatie geweest van onze leden. Alle leden zijn opnieuw ingevoerd in het KNGU systeem. Hierdoor kunnen wij de contributies nu veel beter controleren en nagaan of deze op de juiste wijze zijn verwerkt.

Aan de hand van de nu bij ons bekende gegevens kunnen wij een begroting opstellen waarmee financiële duidelijkheid gecreëerd wordt. Op basis van deze begroting kan de benodigde contributie worden vastgesteld die nodig is om de vereniging gezond te maken en te houden.

Nieuw Email adres :

Tot nog toe ging alle email via Gmail van Google. Daar stoppen we mee omdat het beheer in GMAIL van binnenkomende mail en de verdere afhandeling daarvan moeilijk gebleken is.

Vanaf 1 november graag alle email via ons eigen domein namelijk:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Het Gmail account zal na 1 december opgeheven worden.

Nieuw Facebook Account :

Vanaf 1 november gaan we over naar ons nieuwe verenigingsaccount op Facebook. Ook de Ritmische Gymnastiek en BeQuick Jazzdance vallen hier nu onder. De oude accounts zullen opgeheven worden.
De reden hiervoor is dat we nu via 1 Facebook kanaal gaan communiceren en het account is nu een Verenigings account en niet een persoonlijk persoonsgebonden account.Hier vind je de nieuwe pagina.

https://www.facebook.com/altijdinbeweging/?fref=ts

Rooster:

Er worden nog twee kleine wijzigingen in het rooster door gevoerd. De redenen zijn continuïteit en de rentabiliteit van de trainingen.
Nog meer wijzigingen in het rooster zou het verlies van leden kunnen op leveren; dus er is voor gekozen om zo minimaal tijden en dagen te wijzigen.

1 - kleutergym: woensdag van 14.30-15.30

2 - jongens turnen: beide jongens groepen worden gedeeltelijk samengevoegd:

     donderdag 17.30-18.30 jongens recreatie en selectie
                 donderdag 18.30-19.30 jongens selectie 

Promotie activiteiten:

De grote Clubactie is inmiddels afgelopen. Hopelijk hebben we met z’n allen een mooi bedrag opgehaald. Het uiteindelijke bedrag zal uiteraard bekend worden gemaakt zodra wij dit weten.
Be Quick heeft zich net als andere jaren ook weer in geschreven voor de Poeisz actie. Als we weer mee mogen doen met de vereniging laten we dit natuurlijk weten.
Door de meiden van ritmische gymnastiek is onder leiding van Lyanne Zondervan een Sinterklaas Flashmob instructie filmpje opgenomen in opdracht van de gemeente Franekeradeel.
Deze dansinstructie op het nummer “feest in het kasteel” is naar alle lagere scholen in Franeker gestuurd. Het is de bedoeling dat bij de Sinterklaasintocht op 14 november tijdens deze flashmob heel veel kinderen mee gaan dansen.
Een mooie promotie voor BeQuick.

Via deze link kunt u de instructie bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=ftE142rEYuM

Materiaal:

De toestellen hebben onderhoud nodig. Er is inmiddels toestemming van de gemeente om een gedeelte van het toestellenhok af te sluiten zodat de materialen van Be Quick in het vervolg enkel door Be Quick kan worden gebruikt.
Wij zijn op zoek naar een aantal handige klussers die ons gaan helpen om op een vrije zaterdag een afsluitbaar hok te maken voor de toestellen.

Huidige problemen:

Het is natuurlijk een utopie om binnen een aantal maanden alle problemen op te lossen die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Slechte communicatie en beleving waren met name de grootste veroorzakers van de problemen binnen Be Quick. Door gebrekkige communicatie tussen het bestuur en de leiding zijn veel activiteiten een eigen leven gaan leiden. Wij hebben getracht enige duidelijkheid te creëren. Dat deze duidelijkheid betekent dat er bepaalde beslissingen zijn genomen waar niet iedereen gelukkig van wordt is logisch echter deze maatregelen waren noodzakelijk in het belang van de vereniging.

Het oplossen van de problemen duurt op sommige vlakken wat langer omdat het moeilijk is om met meerde partijen afspraken te maken. Zowel tijd als het belang van verschillende partijen spelen hierbij een rol. In ieder geval zijn de problemen bekend en wordt er hard gewerd aan een oplossing. Wij kunnen gelukkig constateren dat de sporters minimale hinder onder vinden van de bestuurlijke problemen.

Vervolg:

De doelstelling is om in november een algemene ledenvergadering uit te schrijven waarin o.a. de volgende onderwerpen nog moeten worden geregeld:

 • Bestuursverkiezing
 • Aanpassen statuten en reglementen.
 • Goedkeuring van de leden voor de te nemen financiële beslissingen
 • Overige aanpassingen van de verenigingstructuur
 • Hoe krijgen wij het verenigingsgevoel bij Be Quick

Tot slot wil ik graag mijn waardering uitspreken naar de vrijwilligers die zich zonder enige vorm van vergoeding veel tijd besteden aan het herstel van Be Quick.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of nadere informatie willen ontvangen dan kunt u uiteraard contact opnemen met ondergetekende.

Siske Kroeger